Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

19 januari 2023Hierbij nodigt het bestuur de leden van T.V. Stellendam uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Datum : woensdag 15 februari 2023
Tijdstip : aanvang 19.30 uur
Locatie : clubgebouw T.V. Stellendam, Zuiderdiepstraat 42, Stellendam


Indien op bovengenoemd tijdstip het statutair vereiste aantal van 1/10e van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven die dezelfde dag zal worden gehouden en wel om 20.00 uur in het clubgebouw.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Samenstelling bestuur
4. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2022
5. Verslagen van het bestuur en de commissies
6. Financieel verslag 2022
7. Benoeming kascommissie
8. Aftredende vrijwilligers / Nieuwe vrijwilligers
9. Bezetting commissies / Vrijwilligers
10. Bardiensten / Evaluatie gebruik KNLTB ClubApp
11. Ledental
12. Inzamelen oude tennisballen
13. Aanschaf zonnepanelen / Subsidie uit het Windfonds
14. Ingekomen stukken
15. Sluiting


In de agenda genoemde notulen en verslagen zijn of worden via de e-mail aan de leden gestuurd.

Ingekomen stukken
Heb je een vraag, schroom niet om ons te mailen: [email protected]
Ingekomen stukken ontvangen wij graag uiterlijk op 8 februari 2023 per e-mail. We hebben als bestuur dan nog wat tijd om de ingekomen stukken door te kunnen nemen en deze tijdens de Algemene Ledenvergadering te beantwoorden.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 187 491 093

Address

Zuiderdiepstraatweg 42
3251 LW Stellendam

KVK-nummer

40322462