Infoboekje 2018

VOORWOORD:

 

Voor u ligt het infoboekje van onze tennisvereniging. In dit boekje vindt u een totaal overzicht van  de organisatie van onze vereniging. Bestuur, contactpersonen van de diverse commissies, tennislessen, toernooien, enz.: u kunt het hier allemaal lezen.

 

Ons goed onderhouden tenniscomplex ligt in een prachtige omgeving in het natuurgebied rond het Zuiderdiep. Vier buitenbanen met verlichting, een riant clubgebouw, extra speelgelegenheid voor  kinderen en een oefenkooi zorgen ervoor dat men zich prettig voelt. Onze vereniging draait op vrijwilligers. Lid zijn van tennisvereniging Stellendam is dus niet alleen het beoefenen van de tennissport maar ook een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de vereniging.

 

Wat doen wij om u thuis te laten voelen op onze vereniging?  U kunt kennis  maken met andere leden:

Er  zijn  tossavonden, waar ervaren en totaal onervaren tennissers met elkaar spelen. Kortom: alles wordt gedaan om u erbij te betrekken.

 

Wilt u nog meer informatie, kijk dan ook eens op onze website www.tvstellendam.nl of onze facebook pagina.

 

Welkom op onze vereniging en veel tennisplezier toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV Stellendam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Op dit moment (16-02-2018) zijn onderstaande personen in functie.

Wijzigingen worden via de website gemeld.

 

Overzicht Bestuur en Commissies

 

Voorzitter:

Stephan Hazebroek

Cannenburchstraat 1

3223 VC Hellevoetsluis

06-13927784

voorzitter@tvstellendam.nl

           

Secretaris:

- vacant -

secretaris@tvstellendam.nl

                                                                                                                                   

Penningmeester:

Annet de Groot

Beresteyn 78

3252 CK Goedereede

06-31678361

penningmeester@tvstellendam.nl

 

Wedstrijdcommissie:

Anouska Tanis

Scharrezeeweg 4

3251 AW Stellendam

06-12739690

wc@tvstellendam.nl

 

Tennisschool:

Ciska Kramer, 06-21165479

 

Competitieleiders:

André de Vogel, 06-46177671

Ronald van der Caaij, 06-53280042

 

Open Toernooi Leider:

Micha van der Vlist, 06-57553117

Anouska Tanis

Martine Smit

Martin van Es

 

 

Jeugdcommissie:

--

jeugd@tvstellendam.nl

 

Ledenadministratie:

Annet de Groot

Beresteyn 78

3252 CK Goedereede

06-31678361

ledenadministratie@tvstellendam.nl

 

Barcommissie:

Cees Fok

Zuiderdiepstraatweg 26

3251 LW  Stellendam

0187 – 491875

barcommissie@tvstellendam.nl

 

Technische commissie:

Albert Kuin

Bouwdijk 11

3248 LA Melissant

06-53210878

tc@tvstellendam.nl

 

 

P.R.-commissie

- vacant -

pr@tvstellendam.nl

 

Redactiecommissie:

Koos Kool, 0187-684641

Cor Lokker, 0187-491275

redactie@tvstellendam.nl

 

Webmaster:

Martine Smit

Johan van Driel

webmaster@tvstellendam.nl

 

 

 

Contributie:

Inleggeld   25,=  alleen voor senioren                                                                                            

Senioren:         €  115,=                                                

Junioren:         €   60,= (tot het jaar dat men 18 wordt)

 

Vanaf 1 juli is het lidmaatschap half geld.

Na betaling ontvangt u de KNLTB-ledenpas.

 

Een lid­maatschap gaat u aan voor één kalenderjaar met stilzwijgende verlen­ging.

 

Schriftelijk opzeggen vóór 1 december.

 

IBAN-nummer: NL53RABO0361306350 Rabobank het Haringvliet.

 

 

De vereniging kent de volgende ledencategorieën:

Seniorleden. Personen, die tijdens het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken of hebben bereikt.
Ereleden. Personen, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en door de jaarvergadering benoemd zijn.
Juniorleden. Personen, die tijdens het kalenderjaar nog geen 18 jaar zijn.
Ondersteunende leden. Personen zonder speelrecht, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
Gastleden. Personen die al lid zijn van een andere tennisvereniging op Goeree-Overflakkee zijn tegen gereduceerd tarief (€65) lid van onze vereniging. Gastleden draaien tevens

            bardiensten.

           

 

De vereniging kiest uit haar le­den een bestuur. Het be­stuur be­staat uit een oneven aantal le­den, met een mini­mum van 7. Het bestuur is belast met het wel en wee van de vereniging. Eén keer per jaar legt het bestuur reke­ning en verantwoording af aan haar leden in een zogenaamde jaar­vergadering.

 

Het bestuur wordt terzijde gestaan door een aantal commis­sies. Zie pagina 2 van dit infoboekje.

Deze commissies zijn benoemd door de ledenvergadering.

 

 

Ligging Tennisvereniging Stellendam

Het tenniscomplex ligt aan de Zuiderdiepstraatweg 42 te Stellendam. Het telefoonnum­mer van het clubgebouw is: 0187-491093. Het complex is vanuit de kern Stellendam prima te bereiken d.m.v. een geheel vrij lig­gend fietspad. Ook beschikken wij over een groot parkeerterrein.

 

BARDIENST

 

Ieder senior lid is verplicht om maximaal 3 keer per jaar bardienst te draaien

U kunt van te voren uw voorkeur kenbaar maken voor de dag en de tijd.

Om u wegwijs te maken kunt u een (barcommissie)lid vragen om uitleg bij uw eerste bardienst.

Mocht de ingeplande dag/tijd niet haalbaar zijn, dan wordt er verwacht dat u uw bardienst ruilt met een ander lid.

Het niet draaien van een bardienst levert een boete op van € 35,00 en een extra bardienst.

Afkopen van de bardiensten is op aanvraag mogelijk en kost € 75,00 per jaar.

 

 

 

 

INSTRUCTIE VOOR BARDIENSTEN

 

Wat de taken zijn van een bardienstlid staan in de map "Instructies Bardienst" en de HACCP-map.

 

In het kort:

 

De bartas kan worden opgehaald bij “de Paddestoel” vlakbij de tennisbaan.
Alarm deactiveren (zie gele instructielabel in de bartas)
Alle consumpties moeten direct afgerekend worden! We werken niet op rekening.
De bardienst mag zelf max. 3 consumpties nuttigen van de vereniging.

Het bedrag van de consumpties moet wel op de aftekenlijst in de bartas worden ingevuld.

In de bartas zit een lijst die je moet aftekenen bij het beëindigen van  je bardienst.
Tijdens toernooien/evenementen is er ook keukendienst ingepland.

(dit kan ook i.p.v. een bardienst)

Andere werkzaamheden zijn:

Afwassen c.q. vaatwasser vullen.
Koelkasten bijvullen en het lege fust (kratten) in de grijze container zetten.
Alles schoon en opgeruimd achterlaten.

Let bij het verlaten van de kantine erop dat:

Alle lichten in de kantine uit zijn, ook lichten in de wc en kleedkamers uit,
Raampjes in de wc´s en kleedkamers dicht,
Tussendeur op de knip, terrasdeuren dicht,
Alarm activeren (zie gele instructielabel)
Keukendeur op slot, buitendeur op slot en hek op slot.

 

IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) certificaat:

Voordat u een bardienst mag draaien, moet u een toets doen via onze website.

E.e.a. is verplicht voor de horecawetgeving, die van toepassing is op het reilen en zeilen van ons clubhuis (niet moeilijk hoor!).

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de barcommissie-

leden.

 

 

 

 

 

SLEUTEL CLUBHUIS

Ter beveiliging is het hek rondom onze accommodatie gesloten. Het clubhuis is geopend wanneer er bardienst gedraaid wordt. Buiten deze tijden staat u voor een gesloten deur. Tegen betaling van kostprijs en borg kunt u een sleutel krijgen van het hek en deur clubhuis, af te halen bij de penningmeester. Wanneer u een sleutel heeft kunt u gebruik maken van de banen en de faciliteiten in het clubgebouw (toilet, douche e.d.). Bij opzegging lidmaatschap retourneert u de sleutel bij de penningmeester. U krijgt uw borg dan zo spoedig mogelijk terug.

 

SPROEIEN VAN DE BANEN

Ons complex kent een volautomatische sproei-installatie. Vooral 's nachts gaan de sproeiers automatisch sproeien. Bij grote droogte gaan de sproeiers ook overdag aan. Zie mededelingenbord. Eventueel kunt u ook zelf sproeien. Gebruik hiervoor de gele slangen op de haspels tussen de banen 1/2 en 3/4.  Start de sproeipomp door het indrukken van de groene knop welke zich tegen de muur van de werkplaats bij baan 1 bevind. Na 6 minuten schakelt de pomp automatisch uit. Gedurende  deze tijd kunt u handmatig sproeien. Draai na gebruik de slang weer terug op het haspel en vergeet niet de kraan te sluiten!

 

Wanneer u gebruik maakt van de banen, denk dan aan het volgende:

-     Gedraagt u correct. Wees vriendelijk en beleefd.

-     Maak gebruik van het afhangsysteem en hanteer de daarvoor geldende regels. Afhangen met ledenpas.

-     Gebruik alleen goede tennisschoenen.

-     Maak gebruik van telborden langs de baan om ergernis en onvrede te voorkomen.

-     Loop niet achter uw ballen aan over alle banen. Roep: "Bal over baan...". De bal zal dan zo spoedig mogelijk teruggegeven worden.

-     Speel niet op banen die glimmen door vocht of waar plassen op staan.

-     Sleep na het beëindigen van het spel het speelveld en de uitloopvakken naast en achter het speelveld.

-     Sleep niet door plassen met sleepnetten of bezems.

-     Hang het sleepnet weer op zijn plaats.

 

 

 

                                               

 

 

AFHANGSYSTEEM JIBA

Het Jibabord is bedoeld om leden evenredig gebruik te la­ten maken van een baan. Voor dit afhangsysteem is een aantal regels opgesteld:

 

1.   U dient in het bezit te zijn van een KNLTB-ledenpas. Wanneer u uw contributie voldaan heeft, wordt aan u de officiële pas verstrekt (kan enkele weken duren). Op verzoek ontvangt u de statuten en het huishoudelijk reglement. Zie ook onze website.

2.   U haalt uw pas langs het jibabord, zodoende wordt zichtbaar welke baan beschikbaar is.

3.   Is het aanbod van spelers groot, dan bent u verplicht om te mixen of dubbelen.

4.   Jeugdleden (basisschool) mogen tot 19.30 uur spelen. Jeugdleden van 13 & 14 jaar tot 20.30 uur. Vanaf het jaar dat je 15 wordt zijn er geen speeltijd beperkingen. Deze jeugdleden hebben dezelfde rechten/plichten als seniorleden.

5.   Competitiewedstrijden, tennisles e.d.  worden kenbaar gemaakt op het Jibabord. Dit rooster geeft aan op welke banen niet afgehangen kan worden.

6.   Indien er een wisselbaan beschikbaar is, mogen competitieteams hiervan om beurten gebruik maken. Komen er spelers om vrij te tennissen, mag een gestarte competitiepartij de set afmaken alvorens zij de baan vrij geven. Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren.

7.   Woensdagmiddag is de baan bezet voor de jeugd (13.00 uur – 16.30 uur).

 

SPELEN MET VERLICHTING

 

Op alle vier de banen is het mogelijk om met verlichting te spelen. De knoppen van de lampen en de instructie hiervan vindt u in de hal naast het raam. 

 

 

 

 

Men kan met iemand spelen die geen lid van de vereniging is. U moet  degene die bardienst heeft melden dat u iemand wilt introduceren. Deze maakt van dit feit een aantekening op de barstaat. Het meenemen van een introducé kost u € 5,-- per keer. U mag maximaal 3x iemand introduceren.  Dit om te voorkomen, dat iemand zeer voordelig kan tennissen. Wanneer er geen bardienst is, moet u aan een bestuurslid kenbaar maken dat u een introducé meeneemt en het verschuldigde bedrag afdragen.

 

 

 

COMPETITIE

Het spelen in competitieverband behoort tot de mogelijkheden van onze vereniging. In K.N.L.T.B.-verband kunt u deelnemen aan de districts­competitie. In het voorjaar de voorjaarscompetitie voor dames/heren/mix. Voor de dames is er in het voorjaar ook dinsdagcompetitie. In de maanden oktober/november is er de herfstcompetitie en is die mogelijkheid er ook op de donderdag. Kortom veel mogelijkheden. Voor volledige info kunt u terecht bij de competitieleider.

 

TOERNOOIEN

Regelmatig worden er binnen de vereniging toernooien gehouden; zoals een openingstoernooi, ouder/kindtoernooi, ladiesday, mosseltoernooi e.d. In het clubblad en in ons clubhuis kunt u regel­matig lezen wanneer  er een toer­nooi gehouden wordt. Vaak zien beginnende leden het deelnemen aan een toernooi niet zo zitten, omdat ze denken nog geen niveau te hebben. Onze toernooien zijn gezelligheidstoernooien en voor alle niveaus toegankelijk.

OPEN TOERNOOI

Wij houden elk jaar ons open toernooi. Inmiddels bekend en geliefd in de regio. Dit toernooi kent een open inschrijving; iedere deelnemer moet echter lid zijn van de K.N.L.T.B. Men wordt ingedeeld naar speelsterkte. Het toernooi duurt een week. Men speelt meestal volgens het afvalsysteem. De winnaar gaat een ronde verder, de verliezer valt af. In de week van ons open toernooi zijn de banen grotendeels bezet voor de wedstrijden, in het bijzonder de avonden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Op onze website kunt u alle wedstrijdschema’s en uitslagen terugvinden. Tevens vindt u hier de kalender van andere toernooien in de regio.

Deze worden gehouden op dinsdagochtend en woensdagavond. Door uw ledenpas op de bar te leggen, geeft u aan mee te willen doen. Ongeacht speelsterkte loot de bardienst wie er tegen elkaar moeten spelen en op welke baan. Er wordt een half uur gespeeld. De bardienst belt zodra de tijd om is. Ook hier geldt, dat deelne­men belangrij­ker is dan winnen. Met de onervaren speler wordt rekening gehouden. Tossen is een mooie gelegenheid om andere leden te leren kennen. Het tossen op dinsdag begint om 09.00 uur met koffie en op donderdagavond om 19.00 uur.

Voor de jeugdleden worden er een aantal evenementen georganiseerd. De organisatie van de diverse activiteiten is in handen van de jeugdcom­missie. Het tennisseizoen begint altijd met het openings­toer­nooi. Leuk voor beginner en gevorder­de, voor iedereen is er een prijsje. Daarnaast worden er ouder-kindtoernooien, clubkampioen­schappen, uitwis­selings­toernooi­en e.d. gehouden. Ook het spelen in competitieverband onder de K.N.L.T.B.-vlag is mogelijk. Tot 12 jaar op de woensdagmid­dag, vanaf 12 jaar op de zaterdag -en zondagoch­tend. In het clubblad, de website kunt u lezen, hoe en wanneer de jeugd hieraan kan deelnemen. De voorzitter van de jeugdcommissie informeert u graag.

 

Verder is er voor de allerjongsten een kinderspeelplaats en voor de wat oudere jeugd een tafeltennistafel. Ook in het clubhuis zijn er verschillende gezelschapsspelen en kleurplaten voor de jeugd. Dat biedt de ouders de mogelijkheid om zelf onbezorgd te gaan tennissen. Denkt u er wel aan om al het speelgoed dat gebruikt is, weer netjes op te ruimen!

 

WEBSITE

Naast ons clubblad kunt u veel informatie over onze vereniging vinden op onze website. Kijkt u hier eens op, u vindt hier ook regelmatig leuke foto’s op gemaakt tijdens diverse activiteiten. Onze website kunt u vinden op www.tvstellendam.nl. Zo ziet u bijvoorbeeld onze evenementenkalender voor het lopende jaar.         

                                 

 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP T.V. STELLENDAM

 

Naam              : .................................................................................

 

Voorletters     :…………………………………………………………….

 

Roepnaam      : .................................................................................

 

Adres              :..................................................................................

 

Postcode         :……………………………………………………………..

 

Woonplaats    : ..................................................................................

 

E-mailadres    :……………………………………………………………..

 

Telefoonnr.     : ..............................................

 

Mobielnr.        :...............................................

 

Geb.datum      :...............................................

 

Man/Vrouw Speelsterkte: enkel ....   dubbel .........

Bent u eerder lid van onze vereniging geweest? Ja/Nee

Bent u lid geweest van een andere vereniging? Ja/Nee

Indien ja, wilt u dan uw KNLTB lidnummer invullen..............................

 

Contributie: senioren € 115,= + € 25,= inleggeld (eenmalig), junioren € 60,= (tot het jaar dat men 18 wordt).

 

Wilt u een digitale pasfoto gelijktijdig met dit formulier sturen naar

ledenadministratie@tvstellendam.nl Deze is nodig voor het aanmelden van uw lidmaatschap bij de KNLTB en voor uw ledenpas.

SCHRIFTELIJK OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 DECEMBER

 

De verschuldigde contributie wordt:

overgemaakt op Rabobank IBAN-nummer NL53RABO0361306350 t.n.v. tennisvereniging Stellendam

Na betaling krijgt u de ledenpas (het aanmaken van de pas duurt een paar weken).

De statuten en het huishoudelijk reglement vindt u op de website.

Ondergetekende gaat akkoord met het gegeven dat de tennisvereniging Stellendam nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor door het lid geleden schade of letsel opgelopen op het tennispark.

Ondergetekende gaat akkoord met het gegeven dat kosten verbonden met het innen van achterstallige contributie voor rekening komen van ondergetekende.

 

Datum: ................................................. Handtekening:...................................................

(bij juniorleden tekent de ouder/verzorger)

Formulieren kunt u inleveren bij de penningmeester.

(zie overzicht bestuurs -en commissieleden voor in dit boekje.)

 

U kunt dit formulier (met digitale pasfoto) ook mailen naar ledenadministratie@tvstellendam.nl.

 
 
TENNISLESSEN

 

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer gelegenheid om tennislessen te volgen. Het is voor u van belang dat u zo snel mogelijk aangeeft of u lessen wilt volgen, welke dag en welke tijd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de desbetreffende tennisleraar, waarvan u het telefoonnummer vindt voor in dit informatieboekje. Hoe eerder men zich aanmeldt, des te groter de kans is dat de les daadwerkelijk op het gewenste moment kan plaatsvinden.

Voor meer specifieke informatie wat betreft prijzen, tijdstippen e.d. kunt u zich tot tennisschool Ciska Kramer wenden (zie telefoonnummers voor in dit infoboekje).

 

De aanvang van de lessen is gepland binnen de eerste twee weken van het seizoen.

 

Het lesgeld moet u met de tennisleraar afrekenen.

 

Neemt men  meer dan 2 “proeflessen”, dan is men verplicht lid te worden van de vereniging.