Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

DRINKEN IS GEEN SPORT!

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank -en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd personeel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA.

Hoe werkt het?

In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets dan kun je"online" je certificaat halen, heel gemakkelijk en heel laagdrempelig (voor iedereen haalbaar). Je kunt vervolgens direct je certificaat printen; hiervan gaat ook een kopie naar de voorzitter van de barcommissie Cees Fok. Je dienst dus ook het emailadres barcommissie@tvstellendam.nl in te vullen! De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

In de loop der jaren hebben veel leden inmiddels dit certificaat behaald. Echter in de loop der tijd veranderen regels en ook zijn er natuurlijk nieuwe leden bijgekomen die dit wellicht nog niet hebben gedaan. Wij verzoeken een ieder om dit IVA certificaat alsnog te halen!

 

Naar de IVA >>>