Inschrijfformulier Tennisles 2018

logo tsck bruikbaar

Inschrijfformulier zomerseizoen 2018.

Inschrijven voor 8 maart!

  • De lessen beginnen vanaf maandag 9 april.

Onderstaande voorkeur voor de lessen kunt u hieronder aankruisen. LET OP!!  De keuze is onder voorbehoud.

Lessen zijn 50 minuten, 18 weken jeugd/volwassenen.

 

 

               
   
       
 
 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

U kunt zelf de medeleerlingen hieronder aangeven. LET OP!!!  Dit is onder voorbehoud.

Eventuele medeleerlingen dienen zich ook persoonlijk in te schrijven.

Medeleerling(en):

 

1: Voornaam: ………………………………… Achternaam:  ……..………………………..                                                                           

2.Voornaam: …………………………………  Achternaam: …………………………………                                                                           

3.Voornaam: …………………………………  Achternaam: …………………………………

 

TSCK heeft het recht om gedurende het gehele seizoen groepen tot de maximale groepsgrootte aan te vullen.  Met als uitzondering een maximale groepsgrootte van 6 leerlingen.

 

 

Kruis in het rode vak aan welke dag & tijd uw voorkeur heeft. (overige dagen in overleg).

Dag

Tijd

Doelgroep

X

Maandag

10.00 Tot 15.30

15.30 Tot 20.00

20.00 Tot 22.00

Senioren

Junioren

Senioren

 

Dinsdag

10.00 Tot 14.00

16.00 Tot 20:00

20:00 Tot 22:00

Senioren

Junioren

Senioren

 

Woensdag

10:00 Tot 13:00

Senioren

 

Donderdag

10.00 Tot 14:00

Senioren

 

 

 

•             Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen wordt er geen les gegeven.

 

2e paasdag:           maandag 2 april

Koningsdag:           vrijdag 27 april

Meivakantie:         maandag 30 april t/m zondag 13 mei

2e Pinksterdag:     maandag 21 mei

Zomervakantie:     maandag 16 juli t/m zondag 26 augustus

Let op:                      vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni geen les       

 

 

Betaling:

  • Vóór aanvang van de tweede les.
  • Bij niet tijdige betaling, heeft de tennisschool het recht € 10, - extra kosten in rekening te brengen.

 

Per bank:

ING

Rekeningnummer: NL39 INGB 0008 8922 78

T.n.v. Tennisschool Ciska Kramer

Kvk: 57464642

Btw: 136284139b01

O.v.v. tennisles en naam leerling.

 

Inschrijvingsmogelijkheden:

 

Inschrijven per mail:   Ciskakramer@hotmail.com

 

Inschrijven per post:    Tennisschool Ciska Kramer

                                      Rustburg 36

                                      3253 VK

                                      Ouddorp

                                                                                                           

Datum: ……………………………….     Handtekening: ………………