Een stukje historie van TV Stellendam

Herinneringen van Beppie en Koos Kool

Oprichting van de vereniging.
De oprichting van de TV Stellendam is eigenlijk gekomen uit een stukje onvrede dat we als Stellendammers hadden bij de TV Melissant. Daar werden nl. “renteloze” aandelen verplicht gesteld voor nieuwe leden en zittende leden. Dus: een soort inleggeld. Hier waren wij het niet mee eens omdat dit een belemmering zou zijn voor mensen om lid te worden. Immers: het lidmaatschap werd hierdoor extra duur gemaakt. Ons motto was: een tennisvereniging moet voor iedereen toegankelijk zijn...  

Was een tennisvereniging in Stellendam levensvatbaar?
Om de levensvatbaarheid van een tennisvereniging in Stellendam te toetsen, is er een enquête opgesteld, welke verspreid werd onder enthousiastelingen in de 3 dorpskernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Dat was eind 1978. Veel handtekeningen werden verzameld om de vereniging te kunnen starten. Omdat we op 303 leden uitkwamen, moest er zelfs een wachtlijst worden ingesteld! De animo was geweldig!  

Oprichtingscommissie.
Vervolgens is er een oprichtingscommissie samengesteld bestaande uit geschikte mensen met verschillende kwaliteiten! TV Stellendam kwam er: 10 mei 1979 werden de statuten vastgelegd in een Algemene ledenvergadering, 5 april 1980 werden de banen voor het eerst bespeeld en 30 augustus 1980 vond de officiële opening plaats door burgemeester van Velzen.  

Bouwactiviteiten vooraf.
De aanleg van de 4 banen werd door de firma Ubink gedaan. Zelfwerkzaamheid was noodzakelijk. Immers het graven van geulen voor drainage konden we zelf verdienen. Veel vrijwilligers dienden zich dan ook aan om hierbij te helpen. Een oude kantine werd vanuit Dinteloord per tractor op ludieke wijze naar Stellendam vervoerd.  

Zwoegers van het eerste uur.
Geen geringe klus was het om midden in de winter de kantine op te zetten. Werkend in de modder kon met het niet altijd droog houden en werd er menig nat modderpak opgelopen tijdens de opbouw hiervan. Niets was te veel: zelfs het voetpad en terras rond de tennisvelden werden door vrijwillige sterke handen aangelegd.  

De vereniging in werking.
1 april 1980 lagen de banen er geweldig bij. Voor het eerst werd er gespeeld op het tennispark van TV Stellendam. In het begin waren er uiteraard kinderziektes: de lijnen die er weleens uitgingen, waarbij af en toe een groundsman uit Hellevoetsluis werd geraadpleegd. Hij zorgde er voor dat de technische commissie de nodige “know how” kreeg! Ook het afhangsysteem werd niet helemaal begrepen, soms werd er ’s middags al voor ’s avonds afgehangen. Dat leverde uiteraard weer punten op voor een bestuursvergadering. Tenslotte moet je wat te vergaderen hebben!  

Supergezellig in onze oude kantine.
Sfeervol en gezellig was het in onze oude kantine. Iedereen was erg enthousiast. Met de jongere jeugd en ook met de senioren werd o.a. het Sinterklaasfeest gevierd. De oudere jeugd vermaakte zich met disco-avonden.  Ouders en kinderen waren betrokken bij de festiviteiten. Saamhorigheid ten top! De bar vond gretig aftrek. Menig feestje werd er gevierd tot in de kleine uurtjes. Vooral de vrijdagavond was in trek. Ook de avonden ter afsluiting van toernooien werden uitbundig gevierd. 

Officiële opening.
30 augustus 1980 werd ons tenniscomplex officieel geopend door burgemeester van Velzen.  Iedereen zag er feestelijk en voldaan uit. Dames in rok en mannen uiteraard keurig met stropdas! 

Competities.
Al snel werd er deelgenomen aan verschillende competities. De dames begonnen eilandelijk, terwijl de heren de Haringvlietdam over gingen. Op de dinsdag waren zelfs voor de damescompetitie alle banen bezet! Omdat de dames bijna allemaal schoolgaande kinderen hadden, werden de kinderen bij toerbeurt van school gehaald en opgevangen. Al vrij vlug ontstonden er mix – en herenteams op de zaterdag, zodat ook dan alle bannen bezet waren!  

Nostalgische gedachten.
Met enige nostalgie kijken we terug op een mooie begintijd! Toch moeten we het niet te veel romantiseren! Geweldig hoe de vereniging in 40 jaar zich heeft mogen ontwikkelen tot een professioneel niveau. Chapeau voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet, hetzij op bestuursgebied, hetzij binnen een commissie! Nog steeds is een groep oudgedienden met veel kennis bezig om de banen keurig te verzorgen. Wat een verschil met 40 jaar geleden toen er nogal eens een lijntje los liet. Van een kaal park is er een schitterend geheel met bebossing en mooie perken ontstaan. Een kantine met een prachtig elektronisch afhangbord. Zelfs kan men digitaal betalen. Ontwikkelingen die misschien bij ons ouderen wel eens op weerstand stuiten. Echter: regeren is vooruitzien! Dat gold zeker en geldt nog steeds voor TV Stellendam. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 187 491 093

Adres

Zuiderdiepstraatweg 42
3251 LW Stellendam

KVK-nummer

40322462